Anmeldelse: Romantiker


   Stjerne2Stjerne2

Af Sofie Herdorf Krøyer

”Jeg vil lære at sove i toget og danse, når jeg vasker op” – Men er det muligt at være romantiker i en verden, der suser af sted med livets hastighed, og hvor dag bestandigt forvandles til nat?

I Mia Lipschitz’ Romantiker væves tre digteres poesi sammen og tager form som et spørgsmålstegn ved det moderne menneskes forhold til det romantiske; Romantiker? På den time forestillingen varer, bevæger publikum sig gennem døgnets skiftende timer via nogle af 80’er-lyrikkens frontfigurer Morti Vizki og Michael Strunge samt poesi af Lene Henningsen.

Hvert ord leveres med dybtfølt indlevelse af Mia Lerdam, Mette Frank og Ulver Skuli Abilgaard. Tre skuespillere der formår at omfavne og indkapsle hele rummet i deres drømmende replikføring. Sammen bevæger disse tre sig gennem romantikkens naive tåge og direkte ind i den postmoderne virkelighed, hvor byen farer derudaf i en sky af larm, politik og psykofarmaka.

Er moderniteten romantikkens død? Er voksne blot børn, der er blevet sindssyge og ude af stand til at overgive sig til den naive romantik? Og er poesien den eneste, der stadig kan rumme det romantiske – har vi taget nej-hatten på, når det kommer til romantik og optimisme?

Som forestillingen skrider frem og runder af, melder spørgsmålene sig på stribe. Og på trods af teksternes tilsyneladende glimrende sammensætning mangler der måske alligevel en rød tråd; et klarere bud på en fælles fortolkning. Det bliver de rørende mosaikker af ord samt deres fremførelse, der efterlader sig spor i tankerne. Men når man ikke lader sig rive med af ordstrømmen, melder der sig en vis følelse af manglende fodfæste.

Når det er sagt, vil jeg mene, at det nærvær, der viser sig på scenen gør sig gældende som den afgørende tiltrækningskraft i det ellers så kunstnerisk udfordrende rum, hvor begivenhederne finder sted. I kombinationen af teksterne, lydsiden af Martin Hall og fremførelsen opstår en mulighed for at lade sig rive med – hvis du altså er romantisk nok til at lade dig forføre.

 

Hvem: Cps/Cultural Projects Service + Poetisk Teater
Hvor: København Ø samt turné
Foto: Romantiker Pressefoto